Vilkår

Denne versjonen av vilkårene gjelder fra 31. oktober 2019 og gjelder for Godtlevert Flex.


Godtlevert Flex er en del av GodtlevertGruppen AS (organisasjonsnummer 899 306 562).

Vilkårene gjelder på tvers av alle GodtlevertGruppen AS (GodtlevertGruppen AS, vi, oss eller vår) sine merkevarer og eventuelle merkevarer som fortløpende opprettes, og gjelder når du bruker Godtlevert Flex sine tjenester eller besøker våre nettsider.


Ved inngåelse av en konto hos GodtlevertGruppen AS, bekrefter du som kunde at du har lest, forstått og samtykket til følgende vilkår:Virkeområde og avtalepartner

Godtlevert Flex er en tjeneste for levering av matvarer og oppskrifter på døren ved enkeltkjøp. Tjenesten er uten bindingstid. Du velger selv dato og tidspunkt for når du ønsker levering. Tjenestens målsetning er å levere deg morgendagens middagsopplevelser med nøye utvalgte kvalitetsråvarer som gir spennende og varierte smaker. Et sentralt poeng med Tjenesten er at produktet du får er individualisert. Det betyr at ikke alle våre kunder får samme matvarer og samme informasjon. I stedet blir informasjonen og maten i størst mulig grad tilpasset deg personlig, din individuelle smak og det du liker best, slik at du skal ha størst mulig glede av Tjenesten.


Ved bruk av Tjenesten har du en brukerkonto, og kan bruke våre elektroniske tjenester, som del av dette må du opprette et passord. Har du opprettet et kundeforhold hos oss gjennom telefonsalg, stand/messe eller dørsalg, må du opprette passord første gang du logger inn i vårt elektroniske system. For bestilling av våre tjenester må du være 18 år eller eldre, myndig og ha juridisk rett til å inngå en avtale med en annen part.

Du er selv ansvarlig for å foreta ønskede endringer i dine leveringer. Alle endringer må gjøres innen kl 23.59 dagen før du mottar din levering. Du administrerer selv alle endringer via din brukerkonto.

Ved opprettelse av et kundeforhold har du en kundeprofil og en brukerkonto, og kan bruke våre elektroniske tjenester. Som del av dette må du opprette et passord. Har du en eksisterende kundeprofil med Godtlevert vil dine personopplysninger og passord brukes på tvers av disse brukerkontoene.

Brukerkontoen som du oppretter regnes som et eksisterende kundeforhold, uavhengig av leveranser. Her vil du til enhver tid kunne finne dine kontodetaljer, tidligere ordrehistorikk og oppskrifter. Som et ledd i eksisterende kundeforhold, vil du kunne motta tilbud og kampanjer fra GodtlevertGruppen AS. Se nærmere under punktet Kundens opplysningsplikt.Kundens opplysningsplikt og markedsføring

Godtlevert Flex behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering. Når du registrerer kundeforholdet, samt når du bruker Tjenesten samler vi inn og behandler enkelte opplysninger om deg for å administrere kundeforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informasjon om varer, tjenester og andre ytelser samt betalingsprosessering fra Godtlevert Flex. Blant annet leverer vi ut nødvendig informasjonen til (a) Den som gjør leveransen din, slik som sjåfører, budbilfirma etc. (b) Et nærstående firma som hjelper oss å kommunisere med kundene våre rundt våre produkter eller tjenester. (c) Betalingsinformasjonen din lagres hos tredjepart for å kunne fullføre betalingen.


Du er selv ansvarlig for at dine personalia er korrekte i ditt kundeforhold. Godtlevert Flex er ikke ansvarlig for forhold som skyldes feil informasjon oppgitt ved registrering, eller manglende oppdatering av personalia.


Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler dem i vår personvernerklæring.


Godtlevert Flex kan sende informasjon via elektronisk kommunikasjon eller ta kontakt pr. telefon for å kunne levere matkasser til deg, og med informasjon om våre produkter, tilbud og lignende dersom du har et kundeforhold, jf. Markedsføringsloven §15. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser, kan du til enhver tid reservere deg under kontaktpreferanser på Min konto, eller ved å kontakte kundeservice på flex@godtlevert.no. Dersom du ønsker å slette ditt kundeforhold kan du kontakte kundeservice via e-post på

flex@godtlevert.no.


For å sikre at du får relevant informasjon og den beste servicen når du besøker vår app/nettside, vil informasjon og data kunne bli samlet inn ved bruk av cookies, også kalt informasjonskapsler. Informasjonskapslene inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg, men informasjon som sier noe om nettleseren du benytter og din aktivitet knyttet til GodtlevertGruppen AS sine nettsider. Dette hjelper oss til å kunne gi deg tilpasset innhold og funksjonalitet, samt en bedre opplevelse når du bruker våre nettjenester.Leveransen

Det er viktig at adresse- og leveranseopplysningene dine er korrekte. Våre sjåfører ringer alltid på døren ved levering. Dersom sjåføren ikke får kontakt med deg, vil leveransen settes igjen på trappen/ved døren dersom sjåføren anser det som forsvarlig. Bor du i blokk eller en boenhet med flere innganger, kan vi bli nødt til å ta med leveransen din i retur. I de tilfeller der leveransen er satt igjen ved leveringsadressen din, er ansvaret for matkassen overdratt til deg. Dersom det ikke er forsvarlig å sette igjen leveransen, vil den tas med i retur og du vil bli belastet for fullt beløp.


Våre sjåfører står kun for levering av varene du har bestilt. De har ingen oversikt over dine genererte bestillinger. Ligger det inne en bestilling til deg som blir sendt i retur med sjåføren vil du bli belastet. Dersom det oppstår tvil rundt bestillingen, anbefaler vi deg å ta imot matkassen og ta kontakt med Kundeservice.


I tilfelle uforutsette hendelser, trafikkulykker eller ekstreme værforhold, kan matkassen bli levert utenfor tidsfristen. Ved uforutsette hendelser, som medfører at den bestilte varen ikke kan leveres under leveransedagen, vil vi forsøke, men kan ikke garantere for etterleveranse.


Godtlevert Flex forbeholder seg retten til i unntakstilfeller å avbestille eller innstille leveranser om nødvendig, på grunn av for eksempel et bristende kundeforhold i et spesifikt leveranseområde, force majeure-liknende hendelser (krig, politiske uroligheter, streik, lockout, blokkering eller annet avtalehinder utenfor Godtlevert Flex rimelige kontroll). I slike unntakstilfeller blir du som kunde informert så fort som mulig.

Angrerett og kvalitet

Ettersom leveransene inneholder mat som forringes eller som går ut på dato, kan ikke bestillingen endres eller avbestilles etter gjeldende bestillingsfrist. Du har følgelig ikke angrerett på varer som ikke er avbestilt innen denne fristen, jf. angrerettloven § 22. Før denne fristen kan varene fritt avbestilles dersom du ombestemmer deg, se punkt Virkeområde og avtalepartner.


Godtlevert Flex stiller strenge krav til kvalitet, men da det leveres ferskvarer kan feil likevel forekomme. Skulle en leveranse ikke være i henhold til forventning kan du gi oss en tilbakemelding via appen eller per e-post. Klager kan omfatte eventuell urettmessig behandling, salgsrelaterte problemer, manglende eller ødelagt matvarer eller annet som eventuelt ikke måtte være tilfredsstillende. Klager tilknyttet eventuelle mangler/feil må sendes til Kundeservice innen en uke fra varene er levert.


Vi gjør oppmerksom på at det ikke er reklamasjonsrett på de enkelte råvarer, men Godtlevert Flex vil i det enkelte tilfellet vurdere prisreduksjon på neste leveranse dersom råvarer mangler og/eller er ødelagte. Dersom en klage tas til følge av Godtlevert Flex, vil et eventuelt prisavslag bli lagt inn som et tilgodebeløp og trekkes fra neste bestilling. Vi tilbakefører normalt ikke penger. For øvrig vises det til forbrukerkjøpsloven.


Betaling og kredittvurdering

Godtlevert Flex tilbyr følgende betalingsalternativ: Kortbetaling med VISA og MasterCard. Når du velger å registrere deg som kortkunde, vil vår betalingspartner foreta en reservasjon på 0 kroner for å kontrollere at dine opplysninger er korrekte. Kredittkortopplysninger SSL-krypteres og behandles utelukkende av tredjeparter i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Det er kun vår betalingspartner som har tilgang til kortinformasjonen din.

Ved kortbetaling vil du bli bedt om å verifisere at du er eier av kortet. Ulike banker tilbyr ulike sikkerhetsløsninger. Hvis du har spørsmål eller opplever trøbbel i forbindelse med verifiseringen kan du kontakte banken din for hjelp.


Kunden er selv ansvarlig for at betalingsdetaljene er korrekte og oppdaterte, herunder hvis kortet er stjålet, utløpt eller lignende. Basert på dine aktive produktvalg, aksepterer du våre betalingsbetingelser og at prisen du blir belastet kan variere for de ulike produktsammensetningene fra kjøp til kjøp. I de tilfeller der Godtlevert Flex tilbyr nye kunder særskilt introduksjonspris, kan tilbudet kun benyttes én gang per husstand. Etter leveranse til introduksjonspris, løper kundeforholdet med leveranser til ordinær pris.


Betalingstransaksjonen utføres automatisk dersom du velger å registrere kortet ditt hos oss. Kortet ditt vil bli trukket påfølgende bankdag. Dersom vi ikke får belastet ditt kort, med bakgrunn i manglende dekning eller uriktige kortdetaljer vil det bli utstedt faktura. Det kan da påløpe et fakturagebyr.


Dersom du har to utestående fakturaer kan fremtidige leveranser bli stoppet. Dette vil skje uavhengig om faktura(ene) har forfalt eller ei. Kundekontoen kan åpnes igjen når det ikke er noen utestående poster. Du må selv ta kontakt med kundeservice for å få åpnet kontoen.


Godtlevert Flex forbeholder seg retten til å kunne utstede faktura dersom det oppstår forhold utenfor Godtlevertgruppen AS kontroll som ikke med rimelighet kan forutses.


Uavhengig av bakgrunn for utstedt faktura, vil det ved mottak av faktura være vår fakturapartner sine vilkår, som til enhver tid er gjeldende.


Gavekort

Ved kjøp av gavekort aksepterer du følgende betingelser:

Mottaker av gavekortet registrerer en kundekonto hos Godtlevert Flex for å benytte sitt gavekort. Har mottakeren konto hos oss fra tidligere, kan denne kontoen brukes. Ordinære vilkår for kundeforhold er gjeldende og aksepteres ved opprettelse av konto.


Dersom hele gavebeløpet ikke benyttes i en leveranse, vil resterende beløp legges tilgode på mottakerens kundekonto. Ønsker man å kjøpe varer til en høyere verdi enn gavekortet, kan mottakeren likevel bestille, men dekker resterende beløp selv. Se nærmere under Betaling og kredittvurdering.


Kjøper av gavekortet er selv ansvarlig for at mottaker bor på en adresse/postnummer vi leverer til. Endringer i gyldige postnummer vil forekomme og du kan til enhver tid kunne se gyldige postnumre på vår nettside.


Gavekortet er gyldig 1 år fra kjøpsdato, og det er ikke mulighet for forlengelse. Minimumsbeløp ved kjøp av gavekort er kr 50. Gavekortet kan ikke innløses i kontanter eller kreditt og kan ikke returneres eller videreselges.


Godtlevert Flex er ikke ansvarlig for tap eller skader som følge av at gavekortkoden er tapt, stjålet, anskaffet på ulovlig vis eller brukt uten tillatelse.


Kundens ansvar og bruksbegrensning

Godtlevert Flex har rett til å heve avtalen med deg og kan også innstille leveranser, dersom du ikke har betalt en eller flere leveranser, eller for øvrig har opptrådt i strid med våre vilkår. Dersom du benytter våre tjenester i strid med våre vilkår eller for øvrig i strid med lovgivningen, vil vi kunne heve vår avtale med deg, og kreve dekning for vårt økonomiske tap. Politianmeldelse vil bli vurdert i alvorlige eller gjentakende tilfeller.


Godtlevert Flex tillater seg å foreta endringer tilknyttet vilkårene, produktene, menyene og/eller pris, for eksempel som følge av økt varekostnad. Ved prisendring eller vesentlige forandringer av Tjenestens innhold, vil berørte kunder opplyses per elektronisk kommunikasjon minst 14 dager før endringen trer i kraft.


Dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, vil du ikke motta eventuelle informasjonsskriv fra oss og vi anbefaler deg derfor å sjekke våre nettsider jevnlig for eventuelle endringer.

Selv om ditt kundeforhold pauses regnes dette som et eksisterende kundeforhold og vi vil kunne markedsføre og kommunisere til deg, i samsvar med Markedsføringsloven.