Personvernserklæring

Innholdsfortegnelse

1. Generelt om behandling av personopplysninger

1.1 Formålet med vår personvernserklæring

1.2 Ansvarlig for behandlingen

1.3 Hva er personopplysninger

1.4 Tilsynsmyndighet

2. Kategorier av personopplysninger

3. Formål, juridisk grunnlag og lagringstid for personopplysninger

3.1 Kjøp av produkt eller tjenester fra GodtLevert

3.2 Kundeklubb

3.3 Reklamasjon og kundeservicehenvendelser

3.4 Nettstedet og sosiale medier

3.5 Salgsfremmende aktiviteter

3.6 Konkurranser, eventer og lignende kundeaktiviteter

3.7 Selskapets juridiske forpliktelser

4. Behandling og mottak av personopplysninger fra andre selskaper og plattformer

4.1 Mottakere utenfor EU/EØS og sosiale medier

4.2 Eksterne leverandører

4.3 Eksterne lenker

5. Behandling og sletting av personopplysninger knyttet til din kundekonto

5.1 Avslutning av kundekonto

5.2 Interesseforespørsel

5.3 Avslag ved kredittkontroll

5.4 Angre ved registrering

6. Dine rettigheter

6.1 Rett til tilgang

6.2 Rett til rettelse

6.3 Rett til sletting

6.4 Tilbakekalle samtykke

6.5 Rett til begrensning

6.6 Rett til å gjøre innvendinger mot behandlingen

6.7 Rett til dataportabilitet

6.8 Rett til å klage

7. Annet

7.1 Sikkerhet

7.2 Endringer i personvernserklæringen

7.3 Versjon

1 Generelt om behandling av personopplysninger

 1. Formålet med vår personvernserklæring

Det er viktig for oss på Godtlevertat du føler deg trygg med hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vår personvernserklæring er til for å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles av Cheffelo Norway AS («Cheffelo», «Godtlevert», «vi», «våre», «vårt», «vår», «selskapet»), hva formålet med behandlingen av personopplysninger er, din rett til informasjon om behandling av personopplysninger samt vårt ansvar når det gjelder behandling av dine personopplysninger.

Denne erklæringen gjelder for alle typer personopplysninger som du har levert til oss ved registrering eller som er samlet inn via vår nettside, e-post, telefon, nettprat eller ved annen anledning når du har vært I kontakt med selskapet. Denne erklæringen gjelder også for brukergenererte personopplysninger, dvs. Slik informasjon som er samlet inn fra dine besøk og transaksjoner med selskapets ulike kundekanaler.

All behandling av personopplysninger skjer hos oss for at vi skal kunne levere, tilby og utvikle våre produkter og tjenester til deg uten å gå på akkord med et høyt databeskyttelsesnivå for dine personopplysninger og med største respekt for din personlige integritet.

I denne erklæringen informerer vi deg om hvilke opplysninger som vi kan komme til å dele med våre samarbeidspartnere og da er det også viktig for deg å vite at vi aldri skulle selge dine personopplysninger til en tredjepart.

 1. Ansvarlig for behandlingen

Ansvarlig for personopplysningsbehandlingen er CheffeloNorway AS,Tordenskiolds gate 8, 0160 Oslo, org.nr. 899 306 562

Vi har utnevnt et personvernombud hvis ansvar er å sikre og kontinuerlig vurdere at håndtering av personopplysninger gjøres I henhold til gjeldende personvernforordninger, I samsvar med våre retningslinjer og utviklede prosedyrer.

Ved spørsmål om kjøps- og medlemsvilkår eller andre kundeservicehenvendelser, kan du gjerne kontakte vår kundeservice via telefon: 32 99 35 81 eller per e-post: kundeservice@godtlevert.no (mailto:kundeservice@godtlevert.no). For spørsmål angående vår personvernserklæring, behandlingen av dine personopplysninger eller dine rettigheter, henviser vi også til kundeservice@godtlevert.no (mailto:kundeservice@godtlevert.no).

Aktuelle kontaktinformasjon til oss finnes også på vår nettsidewww.godtlevert.no/kontakt-oss (https://www.godtlevert.no/kontakt-oss)og på Min konto (https://www.godtlevert.no/app/min-konto) under fanen kontakt oss.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått fra oss, har du rett til å inngi en klage til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet). Se også avsnitt Tilsynsmyndighet.

1.3 Hva er personopplysninger

Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan henføres til en nålevende fysisk person. Også bilder og lydopptak som behandles i datamaskin kan være personopplysninger selv om ingen navn nevnes. Krypterte data og ulike typer av elektroniske identiteter er personopplysninger hvis de kan knyttes til fysiske personer. Behandling av personopplysninger refererer til alt som skjer med personopplysninger. Hver handling som utføres med personopplysninger utgjør en behandling, uavhengig av om den utføres automatisert eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting.

 1. Tilsynsmyndighet

Datatilsynet er tilsynsmyndigheten i Norge som overvåker at de som behandler personopplysninger følger personvernforordningen. Hvis du mener at Cheffelo Norway AS behandler dine personopplysninger mangelfullt eller i strid med personvernforordningen, har du rett til å inngi en klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjonen til Datatilsynet:

Telefonnummer: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no (mailto:postkasse@datatilsynet.no)

2. Kategorier av personopplysninger

Nedenfor listes ulike kategorier av personopplysninger som vi kan samle inn og lagre om deg.

Det finnes to hovedkategorier av personlige opplysninger.

 1. personopplysninger som du selv har levert til oss
 2. brukergenererte opplysninger, dvs. ditt kjøpsbeteende hos oss og din bruk av våre tjenester på nettstedet, Min konto og generelt via digitale kanaler.

Vi samler inn personopplysninger om deg når du bruker våre digitale kanaler som våre egne nettsteder, e-post, sosiale medier eller annonser på andre nettsteder.

Vi henter ingen opplysninger om deg fra tredjeparter unntatt ved ditt første kjøp når du blir kunde hos oss. Da matcher vi dine personopplysninger mot registre fra våre underleverandører (f.eks. kredittkontroll og folkeregister).

Når det gjelder (1)Eksempler på personopplysninger som du selv kan ha valgt å levere til oss (eller via våre tjenesteleverandører) er:

 • Dine kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer).
 • Leveringsadresse inkl. portkode og annen relevant informasjon for levering av Godtlevertmatkasser og andre tjenester fra Cheffelo Norway AS. Også GPS-koordinater lagres for å kunne spore og informere deg om kommende leveranse.
 • Personnummerogfødselsdato.
 • Husholdningsrelatert informasjon (f.eks. antall personer i ditt hushold, og fødselsår på barn).
 • Betalingsopplysninger(f.eks. betalingsmåte).
 • Brukerinformasjon som du velger å gi til oss for analyseformål (vurderinger, anmeldelser, svar på undersøkelser og andre forespørsler).
 • Svar som du gir når du deltar i konkurranser og undersøkelser.
 • Annen informasjon som du gir til oss når du kommuniserer med selskapet (f.eks. kundeservicehenvendelser, reklamasjoner eller innlegg via sosiale medier eller kommunikasjon via e-post).
 • Kundevalg som du gjør på Min konto eller gir til oss i andre sammenhenger angående kommunikasjon, dine interesser og preferanser.
 • Lydopptak som samles inn ved kontakt med selgere fra Godtleverteller i kontakt med kundeservice.

Under kategorien "personopplysninger som du selv har levert til oss" inkluderes personlig informasjon som sendes via e-post. Når du sender e-post til oss, behandler vi innholdet i henhold til vår e-posterklæring som sier at:

 • All e-post behandles kun i vårt sakshåndteringssystem.
 • Hvis vi mottar e-post med personopplysninger som skal endres/oppdateres, overføres de til det systemet som håndterer disse opplysningene etter at vi har sikret at de kommer fra en autorisert kilde.
 • Hvis du deler sensitive personopplysninger, f.eks. opplysninger om religiøs tro eller politiske meninger, i en melding, skjer ingen registrering av disse opplysningene.
 • Opplysninger om helse kan bli lagret forutsatt at det har relevans for utøvelsen av vår tjenestehåndtering overfor deg eller for å håndtere en oppstått krisesituasjon.
 • Hvis du kontakter oss spontant via e-post og du ikke allerede finnes i vårt register, skjer ingen registrering av dine personopplysninger.

Når det gjelder (2)Eksempler på brukergenererte personopplysninger som samles inn fra dine besøk på nettstedet, Min konto eller gjennom andre nettbaserte kanaler og plattformer knyttet til Godtleverter:

 • Opplysninger om dine besøk og bruk av nettstedet, Min konto eller andre nettbaserte kanaler (disse kan være sidevisninger, "klikk" og musebevegelser).
 • Dine kjøpspreferanser, for eksempel hvordan du interagerer med annonser eller kampanjer samt hvilke tilbud og rabatter du har mottatt og brukt hos oss.
 • Opplysninger angående din datamaskin og programvare som unikt ID, din IP-adresse, ditt operativsystem, hvilken type nettleser du har, tilkoblingshastighet og internettleverandør.
 • Din transaksjonshistorikk angående kjøp av produkter, tjenester, tilleggstjenester osv.
 • Din aktivitet i kundeklubben inkludert opptjente bonuspoeng og innløste premier via kundeklubben.

3 Formål, juridisk grunnlag og lagringstid for personopplysninger

Her kan du lese mer inngående om hvilke personopplysninger og andre typer informasjon eller opplysninger som Godtlevertkan komme til å behandle og lagre om deg. I hvert avsnitt angis formål og hensikt med behandlingen, hvilket juridisk grunnlag behandlingen av personopplysninger hviler på samt hvilken lagringsperiode som gjelder for de ulike kategoriene av personopplysninger som du har levert til oss i forbindelse med kjøp, kommunikasjon eller aktiviteter mellom deg og Godtlevert.

Det finnes fire ulike hovedinndelinger av juridiske grunner for behandlingen av personlige opplysninger. Vi behandler personlige opplysninger

 1. for avtaleforholdets skyld
 2. på grunn av vår berettigede interesse
 3. basert på samtykke
 4. for å oppfylle juridisk krav eller myndighetsbeslutning.

Når det gjelder (1) er dette nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våravtale med deg, dvs. det som angis i våre kjøps- og medlemsvilkår (https://www.godtlevert.no/vilkar). Punkt (2) er nødvendig for våre berettigede interesser å utvikle, håndtere, beskytte og markedsføre våre produkter og tjenester samt for den forretningsmessige og strategiske ledelsen av vår virksomhet. Når det gjelder markedsføringshensikt i punkt (3) finner disse aktivitetene sted bare hvis vi har mottatt samtykke fra deg til slik behandling. Du kan alltid endre dine preferanser for markedsføringsformål gjennom kommunikasjonsinnstillinger på Min konto (https://www.godtlevert.no/app/min-konto). Punkt (4) er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller en myndighetsbeslutning.

For definisjonene av ulike status på kundekontoer som gjelder forGodtlevert, henviser vi til avsnittet Håndtering av kundekontoer i våre kjøps- og medlemsvilkår (https://www.godtlevert.no/vilkar).

3.1 Kjøp av produkt eller tjenester fra Godtlevert

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Godtlevert, brukes personopplysningene som du har gitt oss ved registrering (navn, personnummer, adresse, telefon, mobil, e-post), og betalingsinformasjon samt andre opplysninger av interesse som du har gitt oss og som gjelder din leveranse. Når du blir kunde, utfører vi en kredittkontroll av deg samt matcher dine opplysninger mot et folkeregister. Når vi utfører en kredittkontroll, betyr det at vi gir ut dine identifikasjonsopplysninger til et kredittopplysningsbyrå.

 • Formål for behandlingen:Håndtering av din bestilling/ditt kjøp. For å kunne håndtere ditt kjøp/bestilling av produkter og tjenester fra Godtlevertsamt kunne levere disse til leveringsadressen som du har angitt ved registreringen. Videre behandling av personopplysninger som gjøres ved registrering er blant annet alders- og adressekontroll samt kredittkontroll gjennom våre underleverandører for denne typen tjenester. Leveringsadresse inkl. portkode og annen relevant informasjon for levering av matkasser og andre tjenester fra Godtlevert. Også GPS-koordinater lagres for å kunne spore og informere deg om kommende leveranse.
 • Juridisk grunnlag:Oppfyllelse av kjøpsavtalen. Denne innsamlingen av personopplysninger kreves for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde i henhold til våre kunde- og medlemsvilkår.
 • Lagringsperiode:24 måneder. Vi behandler og lagrer dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss samt en periode på 24 måneder fra tidspunktet da din kundekonto har blitt pauset eller deaktivert.

3.2 Levering av kundevurderinger

Når du er kunde hos oss, kan du gi vurdering på våre oppskrifter. På denne måten bidrar du til den gjennomsnittlige vurderingen fra samtlige kunder. Ditt navn vises ikke synlig for andre brukere å se. Vi lagrer vurderingen du har gitt sammen med dine kundeopplysninger (navn, personnummer, adresse, telefon, mobil, e-post) med det formål å kunne koble den gitte vurderingen til din kundekonto og på den måten verifisere at vurderingen faktisk er gitt av en kunde.

 • Formål med behandlingen: Formålet med behandlingen er at vi skal kunne utvikle våre oppskrifter samt kunne gi forbrukeren informasjon om rettene slik at vedkommende kan ta en velinformert forretningsbeslutning.
 • Juridisk grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne utvikle vår virksomhet samt tilby informasjon til forbrukeren.
 • Lagringsperiode: Vi behandler og lagrer dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss samt en periode på 24 måneder fra tidspunktet da din kundekonto har blitt pauset eller deaktivert.

3.3 kundeklubb

Når du registrerer deg som kunde hos oss, blir du automatisk medlem i vår kundeklubb. For dette formålet samler vi inn og behandler informasjon fra deg som hjelper oss å utvikle kundeklubben samt produkter og tjenester innen kundeklubben. I tillegg til navn og kontaktopplysninger behandler vi informasjon om ditt hushold (antall barn, fødselsdato, dine preferanser og interesser) som du frivillig har gitt oss i noen fase. Dessuten samler vi informasjon om din bruk av kundeklubbens fordeler, registrerer og opprettholder din poengsaldo i form av poeng opptjent fra kjøp av Godtlevert produkter og tjenester eller ved å ha deltatt i aktiviteter som har blitt belønnet med poeng.

I forbindelse med kundeklubben kan dine personlige opplysninger bli delt med våre tjenesteleverandører, f.eks. samarbeidspartnere fra hvilke vi har valgt å kjøpe premier til kundeklubben eller transportselskaper som vi bruker for å levere varene til deg

 • Formål for behandlingen er å kunne håndtere poengsaldo og muliggjøre innløsning av bonuspoeng mot premier samt levere kjøpte premier til deg.
 • Juridisk grunnlag
 • a):Oppfyllelse av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet alt. berettiget interesse. Denne innsamlingen av dine personopplysninger kreves for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen om kjøps- og medlemsvilkårene. Når det gjelder informasjon om ditt hushold, dine preferanser og interesser som du gir til oss, baserer behandlingen av personopplysninger på vår berettigede interesse i å videreutvikle våre tilbud innen kundeklubben som etterspørres av våre kunder 
 • b): Når det gjelder markedsføring og tilbud fra Godtlevert og kundeklubben, kommuniserer vi bare med deg hvis du har gitt samtykke til denne typen kommunikasjon.
 • Lagringsperiode 24 måneder. Vi behandler og lagrer dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss samt en periode på 24 måneder fra tidspunktet da din kundekonto har blitt pauset eller deaktivert. I tilfelle behandlingen baserer seg på samtykke som juridisk grunnlag, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke og vi sletter da dine opplysninger for det formålet.

3.4 Reklamasjon og kundeservicehenvendelser

Når du gjør en reklamasjon, har spørsmål til vår kundeservice eller kontakter Godtlevertvia telefon, gjennom digitale kanaler (e-post, nettprat, SMS), i sosiale medier (f.eks. Facebook og Instagram) eller per brev, lagres informasjon og kommunikasjon om din sak samt eventuelle undersøkelser relatert til din sak hos oss. Personopplysninger som vi kan komme til å behandle når du kontakter vår kundeservice er identitetsopplysninger (navn), kontaktopplysninger (telefon, e-post), informasjon relatert til din kundekonto (bonuspoeng, leveranser, fakturaer) samt annen informasjon som du gir til oss i forbindelse med din sak. I spesielle helse-relaterte saker kan vi be om sensitive opplysninger som allergier og helsestatus. Det er helt frivillig å gi slike opplysninger, men det kan være nødvendig for å behandle din sak riktig. Hvis du kontakter oss uten å være registrert kunde, lagres bare din sak i vårt sakshåndteringssystem. Ingen ytterligereregistrering av personopplysningerfinnersted.

 • Formål for behandlingen: Håndtering av reklamasjoner samt kundeservicehenvendelser og opprettholdelse av kunderelasjonen mellemselskapet og kunden.
 • Juridisk grunnlag:Berettiget interesse alt. oppfyllelse av kjøpsavtalen. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vårt og din berettigede interesse i å håndtere reklamasjoner inkludert andre kundeservicehenvendelser på en effektiv måte samt opprettholde din relasjon med selskapet på best mulig måte.
 • Lagringsperiode: 24 måneder. Vi behandler og lagrer dine personopplysninger og kommunikasjon relatert til din sak så lenge du er kunde hos oss samt en periode på 24 måneder fra tidspunktet da din kundekonto har blitt pauset eller deaktivert. For sensitive opplysninger gjelder spesielle rutiner samt utviklede interne retningslinjer om f.eks. håndtering av matvarespørsmål. Gitt informasjon lagres da som lengst i 3 måneder, hvis ikke saken krever at opplysningene lagres lenger.

3.5 Nettstedet og sosiale medier

Når du besøker vårt nettsted www.godtlevert.no og Min konto eller besøker oss i sosiale medier, samler vi automatisk inn opplysninger om din brukeratferd, din IP-adresse, samt digitale spor som du etterlater via nettstedet eller gjennom sosiale medier. Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier i vårvilkår ominformasjonskapsler (https://www.godtlevert.no/informasjonskapsler).

 • Formål for behandlingen er å optimalisere brukernes opplevelse og utvikle nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet, samt kunne gjøre målgruppestilpasset markedsføring, inkludert såkalt re-targeting via blant annet Facebook, Google og andre digitale plattformer.
 • Juridisk grunnlag:Berettiget interesse. Bruken av såkalte nødvendige informasjonskapsler for å optimalisere brukerens opplevelse og nettstedets funksjon støtter vi på berettiget interesse.Samtykke. Behandling som utføres med formål om å vise målgruppestilpasset markedsføring inkludert såkalt re-targeting via blant annet Facebook, Google og andre digitale plattformer, støtter vi på ditt samtykke som du har gitt til oss når du besøkte vår nettside via våre informasjonskapselinnstillinger.
 • Lagringsperiode:26 måneder. Bruker- og hendelsesdata lagres i en periode på 26 måneder fra besøkstidspunktet på nettstedet og på våre sosiale medieplattformer.

3.6 Salgsfremmende aktiviteter

Vi kontakter regelmessig våre eksisterende kunder via intern/ekstern salgsavdeling eller vår kundeservice for å markedsføre og tilby deg nye produkter og tjenester som kan være interessante for deg. Ved disse kontaktene kan informasjon som du gir til oss (f.eks. din opplevelse og din tilbakemelding på våre produkter og tjenester) samles inn for å kunne analysere og videreutvikle våre produkter og tjenester til våre kunder samt registrere dine kjøp og preferanser og interesser.

 • Formål for behandlingen er å registrere dine kjøp av produkter og tilleggstjenester på godtlevert.no samt å samle inn dine preferanser, interesser samt tilbakemelding angående våre produkter og tjenester.
 • Juridisk grunnlag:Berettiget interesse alt. oppfyllelse av kjøpsavtalen. Behandlingen er nødvendig for å kunne administrere og oppfylle vår avtale med deg når din kontakt med oss fører til kjøp av våre produkter og tjenester. For øvrige personopplysninger som du gir til oss, baserer behandlingenav personopplysninger på vår berettigede interesse i å videreutvikle slike produkter og tjenester som etterspørres av kundekollektivet i stor skala.
 • Lagringsperiode:24 måneder. Vi behandler og lagrer dine personopplysninger og kommunikasjon relatert til din sak så lenge du er kunde hos oss samt en periode på 24 måneder fra tidspunktet da din kundekonto har blitt pauset eller deaktivert.

3.7 Konkurranser, eventer og lignende kundeaktiviteter

Ved konkurranser, eventer eller lignende relasjonsfremmende aktiviteter med Godtlevert kan personopplysninger som navn, kontaktopplysninger inkludert adresse og andre konkurransebidrag fra deg lagres og behandles hos oss og våre eventuelle samarbeidspartnere. Behandlinger som utføres i forbindelse med dette kan blant annet være kommunikasjon før og etter deltagelse i en konkurranse eller et event, administrative oppgaver i forbindelse med disse, eventuell alderskontroll samt formidling av vinnere, premier samt andre tiltak relatert til aktivitetens gjennomføring.

 • Formål for behandlingen er å gjennomføre aktiviteter, konkurranser eller eventer organisert av Godtlevert alene og/eller med våre samarbeidspartnere. Informasjon som du gir til oss i forbindelse med disse typer aktiviteter er for å kommunisere og administrere og håndtere konkurranser, eventer og lignende kundeaktiviteter via e-post, sosiale medier (Facebook, Instagram) samt på ulike eventer og aktiviteter arrangert av Godtlevert.
 • Juridisk grunnlag:Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår berettigede interesse i å administrere konkurranser, eventer og lignende kundeaktiviteter, håndtere din deltagelse, samt kunne kommunisere om eventet og levere eventuelle premier.
 • Lagringsperiode: Under den tid som er nødvendig for gjennomføring av konkurransen, eventet eller kundeaktiviteten (inkludert eventuell evaluering).

3.8 selskapets juridiske forpliktelser

For å kunne oppfylle selskapets juridiske forpliktelser i henhold til lover og forskrifter (f.eks. bankloven og bokføringsloven) som regulerer selskapets håndtering og lagringskrav av personopplysninger, eller i henhold til domstols- eller myndighetsbeslutning, behandler og lagrer vi nødvendige personopplysninger og relatert informasjon (fakturaer) samt i spesielle tilfeller eventuelle undersøkelser om kunden, f.eks. ved undersøkelser av mistenkt kriminalitet eller bedrageri.

 • Formål for behandlingen er å oppfylle lovkrav for behandling samt lagring av personlige opplysninger.
 • Juridisk grunnlag:Juridisk forpliktelse. Denne innsamlingen, håndteringen og lagringen av personopplysninger samt informasjon relatert saken kreves i henhold til lov.
 • Lagringsperiode:24 måneder. Vi behandler og lagrer dine personopplysninger og kommunikasjon relatert til din sak så lenge du er kunde hos oss samt en periode på 24 måneder fra tidspunktet da din kundekonto har blitt pauset eller deaktivert. Enkelte dokumenter, hvis det er angitt i en annen forskrift eller svensk lov, kan bli lagret lenger enn det som er angitt ovenfor. F.eks. kvitteringer og fakturaer må lagres i minst 7 år etter regnskapsåret, men dokumenter kan behøve å lagres lengre hvis selskapet havner i en tvist om gjeld eller fordringer.

4 Behandling og mottak av personopplysninger fra andre selskaper og plattformer

For å kunne oppfylle leveranser samt kunne tilby våre tjenester og produkter trenger vi å dele dine personopplysninger med våre underleverandører og samarbeidspartnere som transportselskapet, kommunikasjons- og markedsføringsselskaper, selskaper innen betalingsløsninger, inkassoselskaper, leverandører av produkter og systemer. I denne sammenhengen agerer disse selskapene som såkalte databehandlere og behandler informasjonen på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Når dine personopplysninger deles med databehandlere, skjer det kun for formål som er forenlige med de formålene for hvilke vi har samlet inn informasjonen (f.eks. for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kunde- og medlemsvilkår). Vi har skriftlige avtaler i samsvar med GDPR med alle databehandlere gjennom hvilke de garanterer sikkerheten for de personopplysningene som behandles og forplikter seg til å følge våre sikkerhetskrav og begrensninger av behandlingen.

De personopplysningene vi samler inn fra deg kan bli overført mellom selskapene i Cheffelo-konsernet, siden systemer og ressurser deles mellom selskapene.

Dine personopplysninger lagres og behandles hovedsakelig innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS, men kan komme til å bli gitt ut til andre selskaper utenfor EØS og behandles av våre leverandører og/eller deres underleverandører der. I tilfeller dette forekommer reguleres i databehandleravtaler at eventuelle underleverandører utenfor EØS følger samme sikkerhetskrav som leverandør innenfor EØS.

Vi tar alle rimelige nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert i samsvar med GDPR, denne erklæringen og våre instruksjoner.

4.1 Mottakere utenfor EU/EØS og sosiale medier

Når du besøker vår nettside og samtykker til informasjonskapsler for analyse- og markedsføringsformål, betyr dette at dine personopplysninger overføres til noen av selskapene som tilbyr verktøyene, f.eks. Google Analytics (Google LLC) og Facebook (Meta Inc.). Disse selskapene er etablert i USA, noe som betyr at dine personopplysninger kan komme til å overføres til USA. En overføring av personopplysninger til et tredjeland kan også skje hvis du interagerer med oss i sosiale medier, fordi det da skjer en overføring av dine personopplysninger, for eksempel ditt bilde og ditt navn. I det tredjelandet gjelder ikke GDPR, noe som kan innebære en økt risiko i forhold til personvern, for eksempel muligheten for myndigheter i tredjelandet å få tilgang til dine personopplysninger og for dine muligheter til å utøve kontroll over personopplysningene. Overføringen skjer automatisk når du er aktiv på sosiale medieplattformer og er dermed noe vi ikke kan påvirke og er nødvendig for at du skal kunne kontakte oss i sosiale medier.

Meta og Google er tilknyttet «EU-US Data Privacy Framework (https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en)» som betyr at overføringen av personopplysninger til disse selskapenes støttes på EU-kommisjonens beslutning om adekvat beskyttelsesnivå for USA. For selskaper som ikke har tilsluttet seg EU-US Data Privacy Framework, eller ved overføring til land hvor beslutning om adekvat beskyttelsesnivå ikke foreligger, støttes en slik overføring på EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser som finnes her (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj), sammen med komplementære tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak.

4.2 Eksterne leverandører

Vi bruker eksterne leverandørers informasjonskapsler og pixler på vår nettside, noe som betyr at disse leverandørene kan få tilgang til personopplysningene som samles inn gjennom disse verktøyene. Hvilke tredjepartsleverandører vi benytter oss av og lenke til deres personvernerklæringer kommer frem av vårt informasjonskapselbanner.

4.3 Eksterne lenker

I tilfeller lenker til eksterne nettsteder fra tredjeparter forekommer (f.eks. våre samarbeidspartnere, annonsører og datterselskaper), dekkes de ikke av denne erklæringen.

Godtlevert tar ikke ansvar for innholdet på nettsidene som lenkes til og fra www.godtlevert.no. Hvis du følger en lenke til en slik nettside eller benytter en tjeneste fra en tredjepart, er det viktig at du leser og godtar deres personvernerklæringer før du gir ut noen personopplysninger til dem.

5 Behandling og sletting av personopplysninger knyttet til din kundekonto

I dette avsnittet beskrives nærmere hvordan vi administrerer din kundekonto og personopplysninger knyttet til dette.

Når det gjelder spesifikke spørsmål angående behandlingen av dine personlige opplysninger eller for å komme I kontakt med vårt personvernombud, ber vi deg sende inn dine spørsmål via e-post til kundeservice@godtlevert.no (mailto:kundeservice@godtlevert.no)

5.1 Avslutning av kundekonto

Automatisk avslutning

I forbindelse med ditt første kjøp åpnes en personlig kundekonto. Kundekontoen er aktiv så lenge du er kunde hos oss samt en periode på 24 måneder fra og med din siste leveranse. Eventuelt opptjente medlemsfordeler som bonuspoeng knyttet til din kundekonto utløper 3 måneder etter tidspunktet da du som kunde sist hadde leveranse, dvs. hvis du som kunde ikke har hatt leveranse på 3 måneder, utløper eventuelt opptjente medlemsfordeler som bonuspoeng.

Personlige opplysninger vil bli slettet automatisk etter utløpet av 24 måneder fra tidspunktet da din kundekonto har blitt pauset eller deaktivert. I en avsluttet kundekonto lagres fortsatt kundenummer, postnummer og poststed. Denne informasjonen betraktes som avidentifisert og kan ikke brukes til å spore kunden.

Forespurt avslutning

Du har også rett til selv å be om at din kundekonto avsluttes hos oss. Hvis du ber om at din konto skal avsluttes og personlige opplysninger slettes, vil vi umiddelbart avslutte kontoen din forutsatt at alle forpliktelser mellom deg som kunde og oss som leverandør er regulert.

Når du avslutter kontoen din, vil også alle medlemsfordeler inkludert opptjente bonuspoeng ikke lenger være tilgjengelige for deg. Også all kommunikasjon og markedsføring relatert til våre produkter og tjenester opphører inkludert informasjon om eventuelle endringer i våre kjøps- og medlemsvilkår eller personvernserklæring.

For mer informasjon, se våre kjøps- og medlemsvilkår (https://www.godtlevert.no/vilkar).

5.2 Interesseforespørsel

Hvis vi ennå ikke leverer i ditt postområde, kan du kontakte kundeservice (mailto:kundeservice@godtlevert.no.) med en interesseforespørsel. Vi håndterer da dine personopplysninger i henhold til "Hvis du kontakter oss uten å være registrert kunde", se avsnitt 2.3 Reklamasjon og kundeservicehenvendelser.

5.3 Avslag ved kredittkontroll

Vi lagrer ingen kredittinformasjon, bare informasjon om kredittkontrollen er godkjent eller ikke godkjent. All håndtering av kredittkontrollen håndteres av vår betalingspartner. Les mer

i våre kjøps- og medlemsvilkår (https://www.godtlevert.no/vilkar)samt lenke til vår betalingspartners vilkår her. (https://cdn.walleypay.com/terms/SECCI_NO.pdf).

5.4 Angre ved registreringen

Hvis din registrering ikke kunne gjennomføres (f.eks. hvis betalingsmetode mangler), vil du få en melding om dette via e-post og du gis en ny mulighet til å aktivere en kundekonto hos oss. Hvis du velger å ikke fullføre registreringen, vil de personopplysningene som du har gitt ved registreringen bli slettet etter 30 dager.

Hvis du har gjennomført registreringen og angrer ditt første kjøp, gjelder våre vanlige regler for avbestilling i henhold til våre kjøps- og medlemsvilkår.

Når det gjelder avslutning av din kundekonto, gjelder reglene som angis i våre kjøps- og medlemsvilkår (https://www.godtlevert.no/vilkar), samt i avsnitt 5.1. Avslutning av kundekonto.

6 Dine rettigheter

Godtlevert følger de lover og regler som gjelder for behandling av personopplysninger i henhold til EUs personvernforordning (EU) 2016/679 (GDPR). Nedenfor beskrives de rettighetene du har som forbruker.

6.1 Rett til tilgang

Du har rett til å få en kopi av opplysningene som vi behandler om deg gjennom et såkalt registerutdrag. En slik forespørsel skal gjøres skriftlig til kundeservice@godtlevert.no. Ved forespørsel om utdrag av personlig informasjon fra vårt register krever vi et skriftlig og underskrevet skjema, som du tildeles etter din forespørsel til kundeservice@godtlevert.no (mailto:kundeservice@godtlevert.no). I samsvar med våre vilkår behandler vi ikke din forespørsel hvis skjemaet ikke er fylt ut og underskrevet. Når vi mottar en forespørsel om tilgang, kan vi be om ytterligere opplysninger for å sikre en effektiv håndtering av din forespørsel og at informasjonen gis til riktig person.

6.2 Rett til rettelse

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet og/eller komplettert. Når du oppdager at det er feil i informasjonen vi har registrert om deg, kan du korrigere opplysningene dine selv ved å logge inn på Min konto (https://www.godtlevert.no/app/min-konto) eller kontakte vår kundeservice for å få dine opplysninger rettet.

6.3 Rett til sletting

I visse tilfeller kan du be om sletting av alle eller noen av dine personopplysninger, hvis du for eksempel tilbakekaller ditt samtykke, hvis du motsetter deg en interesseavveining vi har gjort, hvis du mener at opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn eller behandlet for, eller hvis vi ikke har noen juridisk grunn til å fortsette behandlingen.

I den grad det er nødvendig å fortsette behandlingen av din informasjon, f.eks. for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for at juridiske krav skal etableres, iverksettes eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å fjerne din personlige informasjon. Dette betyr at noen opplysninger kan lagres til vi kan slette dem. Vi vil imidlertid ikke kommunisere med deg etter at du har ønsket å bli slettet.

6.4 Tilbakekalle samtykke

I de tilfeller der ditt samtykke er grunnlaget for behandlingen av personopplysninger, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke. Merk at Godtlevert.no er en digital tjeneste hvor vi må kunne informere deg via e-post eller SMS om din kommende leveranse, ukens meny og annen viktig informasjon om våre produkter eller din kundekonto. Som kunde kan du ikke melde deg av fra å motta denne typen informasjon fra oss.

All vår markedsføringskommunikasjon er basert på dine preferanser. På Min konto (https://www.godtlevert.no/app/min-konto)kontaktreservasjon kan du selv styre hvordan vi skal kommunisere med deg angående markedsføringskommunikasjon fra oss eller våre samarbeidspartnere (f.eks. tilbud fra Godtlevert, nyhetsbrev eller inspirasjon fra kundeklubben. Du kan når som helst endre dine kommunikasjonsinnstillinger ved å endre dine preferanser for tilbud, informasjon eller inspirasjon fra Godtlevert og/eller våre samarbeidspartnere.

6.5 Rett til begrensning

Du har rett til å be om begrenset behandling av dine personopplysninger hvis du ikke lenger ønsker at vi behandler dine personopplysninger. Dette betyr at du ikke lenger kan være kunde hos oss, og vi vil da umiddelbart deaktivere din kundekonto. For mer informasjon, se våre kjøps- og medlemsvilkår (https://www.godtlevert.no/vilkar).

6.6 Rett til å gjøre innvendinger mot behandlingen

Du har rett til når som helst å gjøre innvendinger mot vår behandling av din personlige informasjon for direkte markedsføring, inkludert profilering som er gjort for å målrette vår direkte markedsføring. Du har alltid mulighet til å selv påvirke hvilke kanaler vi skal bruke for utsending og personlige tilbud. F.eks. kan du velge å bare motta tilbud fra oss via e-post, men ikke SMS. Dette gjør du enkelt selv ved å endre kommunikasjonsinnstillingene under kontaktreservasjon på Min konto (https://www.godtlevert.no/app/min-konto).

Videre kan du motsi all behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveining som juridisk grunnlag. En fortsatt behandling av dine personopplysninger krever at vi viser et berettiget grunnlag for den aktuelle behandlingen.

Hvis du har innvendinger mot behandlingen av personopplysninger som ikke håndteres av kommunikasjonsinnstillingene, ber vi deg kontakte vårt personvernombud på kundeservice@godtlevert.no (mailto:kundeservice@godtlevert.no).

6.7 Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om at opplysningene som angår deg og som du har gitt til oss, overføres til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisert. Forespørselen om dataportabilitet vil bli oppfylt ved at et registerutdrag lages.

6.8 Rett til å klage

Hvis du mener at Godtlevert behandler dine personopplysninger mangelfullt eller i strid med personvernforordningen, har du rett til å inngi en klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjonen til Datatilsynet:

Telefonnummer: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no (mailto:postkasse@datatilsynet.no)

7 Annet

7.1 Sikkerhet

Vi tar oppgaven med å beskytte dine personopplysninger svært alvorlig. All personopplysningshåndtering hos oss følger regelverket for GDPR. Lagring skjer på sikre servere med sikker kommunikasjon og er omgitt av prosesser for å beskytte dem mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endringer, avsløringer eller ødeleggelse. Vi holder ikke noen kortopplysninger selv, men bruker etablerte, velrenommerte leverandører som er underlagt sikkerhetskrav fra PCI Security Standards Council. Alle kritiske transaksjoner krypteres med anerkjente teknologier som gir høy sikkerhet. Beredskapsrutiner finnes for å håndtere eventuelle fysiske eller tekniske hendelser raskt og begrense de eventuelle negative effektene av en hendelse. Videre har bare ansatte med reelle behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid mulighet til å se, og ved behov oppdatere, din personinformasjon.

7.2 Endringer i personvernserklæringen

Endringer i vår personvernserklæring gjøres løpende. Det er derfor viktig at du jevnlig sjekker den siste versjonen av denne erklæringen. Når vi gjør endringer i personvernserklæringen, publiserer vi disse på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi også varsle deg gjennom e-post eller via SMS om oppdateringen senest 14 dager før endringene trer i kraft.

Hvis vi endrer denne personvernserklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger, vil vi informere deg om hvilke tiltak du kan ta som følge av disse endringene. Vi vil også arkivere tidligere versjoner av denne personvernserklæringen for din kontroll.

7.3 Versjon

Denne erklæringen ble sist revidert 18-12-2023