Vilkår og betingelser

Godtlevert er en del av Godtlevertgruppen AS, org.nr. 899 306 562. Våre vilkår og betingelser gjelder på tvers av Godtlevertgruppen AS sine merkevarer (Adams Matkasse, Godtlevert, Proviant) og eventuelle merkevarer som opprettes fortløpende. Våre vilkår og betingelser gjelder når du benytter Godtlevertgruppen AS sine produkter og tjenester, benevnt «Tjenesten». Godtlevertgruppen AS blir i det følgende benevnt «Godtlevert», «vi», «oss», «vår» eller «vårt».

Registrering av kundeforhold og aksept av våre vilkår og betingelser, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøp, hvor du bekrefter at du har lest, forstått og samtykket til følgende vilkår og betingelser:

Generelt

Godtlevert er en løpende abonnementstjeneste for levering av matvarer og oppskrifter på døren, uten bindingstid.

Tjenestens målsetning er å levere deg smakfull mat av topp kvalitet til en rimelig penge, sammen med relevant tilhørende informasjon som f.eks. oppskrifter og tips til matlagingen. Du kan selv velge hvilke uker du skal ha levering, ta pause i leveranser og/eller slette kundeforholdet.

Et sentralt poeng med Tjenesten er at produktet du får er individualisert. Det betyr at ikke alle våre kunder får samme matvarer og samme informasjon. I stedet blir informasjonen og maten i størst mulig grad tilpasset deg personlig, din individuelle smak og det du liker best, slik at du skal ha størst mulig glede av Tjenesten. Samtidig slipper du å få informasjon og matvarer som passer bedre for andre kunder enn deg.

Administrering av kundeforholdet

 1. For å bruke Tjenesten må du registrere et kundeforhold. Kundeforholdet kan registreres via våre nettsider, telefonsalg, stand/messe eller dørsalg.
 2. For å registrere et kundeforhold må du være myndig, over 18 år eller eldre, og ha juridisk rett til å inngå en avtale med en annen part.
 3. Du er selv ansvarlig for at dine personalia er korrekte i det registrerte kundeforholdet. Godtlevert er ikke ansvarlig for forhold som skyldes feil informasjon oppgitt ved registrering, eller manglende oppdatering av personalia. Hvis Godtlevert mistenker lovstridig aktivitet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til Tjenesten, endre eller slette og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.
 4. Du er selv ansvarlig for å foreta ønskede endringer i ditt kundeforhold og du kan når som helst pause/kansellere dine leveringer. Tidsfrist for å gjøre endringer er oppgitt på vår nettside.
 5. Dersom du pauser dine leveranser, vil ditt kundeforhold til oss bestå. Du vil beholde din brukerkonto med kontodetaljer, tidligere ordrehistorikk og oppskrifter, og kan når som helst starte dine leveranser igjen.
 6. Godtlevert kan sende informasjon via elektronisk kommunikasjon eller kontakt pr. telefon for å kunne levere Tjenesten til deg, og med informasjon om våre produkter, tilbud og lignende dersom du har et kundeforhold, jf. Markedsføringsloven §15. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser, kan du til enhver tid reservere deg under kontaktpreferanser på Min Side, eller ved å kontakte kundeservice her. Uavhengig av eventuell markedsføringsreservasjon, vil du motta ordrebekreftelse, informasjon om din leveranse og informasjon ved endring i våre vilkår og betingelser.Selv om ditt kundeforhold pauses regnes dette som et eksisterende kundeforhold og vi vil kunne markedsføre og kommunisere til deg, i samsvar med Markedsføringsloven.
 7. Godtlevert behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering. Når du registrerer kundeforholdet, samt når du bruker Tjenesten samler vi inn og behandler enkelte opplysninger om deg for å administrere kundeforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informasjon om varer, tjenester og andre ytelser. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring, vennligst se her.
 8. Hvis du ønsker å slette din konto hos oss, kan du gjøre det selv under fliken "Abonnement", når du er logget inn på din kundekonto. Alternativt kan du kontakte kundeservice skriftlig, slik at vi kan behandle din sak på en trygg og sikker måte. Dersom du har ubetalte fakturaer, vil vi ikke ha mulighet til å slette kontoen din. Når din konto er slettet, mister du tilgangen til dine kundeopplysninger, tidligere ordrehistorikk og oppskrifter. For mer informasjon, se vår Personvernpolicy.

  Vi har ikke anledning til å slette ditt kundeforhold dersom det allerede er generert en leveranse som ikke er levert og/eller ved utestående fakturaer. Ved sletting av kundeforholdet vil du miste tilgang til dine kontodetaljer, tidligere ordrehistorikk og oppskrifter.
 9. Ved opprettelse av et kundeforhold har du en kundeprofil og en brukerkonto, og kan bruke våre elektroniske tjenester. Som del av dette må du opprette et passord. Har du en eksisterende kundeprofil med Godtlevert vil dine personopplysninger og passord brukes på tvers av disse brukerkontoene

Kundeklubb

Generelle regler for medlemskap i kundeklubben

I denne seksjonen finner du regler for medlemskapet i kundeklubben.

Medlemskapet i kundeklubben er personlig, og du blir automatisk medlem når du registrereren kundekonto hos Godtlevert. Et personlig medlemskap innebærer at kun den registrerte kunden har tillatelse til å administrere det. Medlemskap i kundeklubben gjelder kun for en person per medlemsnummer og kun fysiske personer kan bli medlem. Medlemskap registreres i medlemmets fulle navn på den adresse som angis av medlemmet ved registreringen. Det er medlemmet sitt ansvar å sørge for at all kontakt- og leveringsinformasjon er korrekt ved bestilling og levering av produkter og tjenester.

For tilgang til kundeklubben og bruk av produkter og tjenester må medlemmet være logget inn på Min konto.

Brudd på medlemsvilkårene eller misbruk av medlemskap kan medføre at medlemskapet sies opp med umiddelbar virkning, se punkt Administrering av kundeforhold. Ved en slik oppsigelse vil alle opptjente bonuspoeng bli slettet. Godtlevertforbeholder seg retten til når som helst å endre gjeldene vilkår for medlemskap, inkludert reglene for opptjening og bruk av bonuspoengene, samt å kansellere programmet. Ved større forandringer av medlemskapet i kundeklubben eller medlemsvilkårene informeres medlemmer om dette via e-post senest 14dager før endringene trer i kraft. Aktuelle kjøp- og medlemsvilkår finnes alltid publisert på https://www.godtlevert.no/vilkar

Godtlevert har rett til å overføre sine rettigheter og plikter for medlemmene med hensyn til kundeklubben til en annen juridisk person (bedrift), for eksempel i forbindelse med omorganisering av programmet eller endring av virksomhetens organisasjon.

Generell informasjon om kundeklubben

Godtlevert sin kundeklubb er et kostnadsfritt program der medlemmene får bonuspoeng og andre fordeler ved kjøp av varer og tjenester fra Godtlevert eller våre samarbeidspartnere. Vi informerer om aktuelle tilbud i kundeklubben via e-post og Min Matkasse. Statistikk og historikk som gjelder opptjente poeng og kjøp lagres på medlemmets konto på Min Konto.

Opptjening av bonuspoeng

Hvert kjøp hos Godtlevert gir deg et antall poeng. Bonuspoeng opptjenes i henhold til informasjon publisert til enhver tid på Min Konto under kundeklubben. Ulike midlertidige tilbud kan stille spesielle krav til aktivitet for å tjene bonuspoeng. Dersom dette opplyses i forbindelse med tilbudet.

Ved kjøp hos Godtlevert skjer opptjening av bonuspoeng etter gjennomført levering for det aktuelle kjøpet. Bonuspoeng kan kun registreres på kjøp gjort på nett om ikke annet angis for det aktuelle tilbudet hos Godtlevert.

Alle mulige manuelle justeringer eller endringer av bonuspoeng på medlemmets konto gjøres ved å kontakte kundeservice.

Opptjente bonuspoeng på Godtlevert overføres ved midnatt tirsdagen før din levering.

Bonuspoengenes gyldighet

For aktive kontoer må bonuspoeng brukes innen 12 måneder. Ubrukte bonuspoeng forfaller og slettes etter utgangen av den 12. måneden etter opptjeningen. For inaktive kontoer forfaller samtlige opptjente og ubrukte poeng etter 12 måneder. Ubrukte bonuspoeng forfaller og slettes etter utgangen av den 12. måneden etter opptjeningen.

Bruk av bonuspoeng

Uttak av bonuspoeng gjøres ved å bruke den registrerte poengsaldoen som betaling for rabattkoder hos Godtlevert eller via våre samarbeidspartnere.

Bonuspoeng kan ikke utbetales i kontanter eller overføres til en annen medlemskonto hos Godtlevert.

For å bruke bonuspoeng må kjøpet gjøres i kundeklubben, som er tilgjengelig på Min Konto, eller i henhold til spesiell informasjon i nyhetsbrev eller tilbud fra Godtlevert.

Tilbud og informasjon

Medlemmet samtykker til å få informasjon og tilbud gjellende inntjening av bonuspoeng via e-post, SMS, brev eller gjennom andre likeverdige medier. Medlemmet kan når som helst reservere seg mot denne typen markedsføring gjennom å endre sine kommunikasjonsinnstillinger på Min Konto.

Levering og forbehold

 1. Leveransen skjer på den adressen du har oppgitt i kundeforholdet, innenfor valgte tidsintervall.
 2. Ved levering ringer våre sjåfører på døren. Oppnås det ikke kontakt med deg vil leveransen settes igjen på trappen/ved døren der sjåføren anser det som forsvarlig. Bor du i blokk eller en boenhet med flere innganger, kan vi bli nødt til å ta med leveransen din i retur. I de tilfeller der leveransen er satt igjen ved leveringsadressen din, er risikoen overdratt til deg og Godtlevert tar ikke ansvaret for forringet eller redusert kvalitet på leveransen som følge av vær, temperatur eller dyr.
 3. Er det ikke er forsvarlig å sette igjen leveransen, vil den tas med i retur og du vil bli belastet for det fulle beløpet.
 4. Våre sjåfører står kun for levering av varene du har bestilt og har ingen oversikt eller informasjon over dine genererte bestillinger. Ligger det inne en bestilling til deg som blir sendt i retur med sjåføren, vil du bli belastet. Dersom det oppstår tvil rundt bestillingen, anbefaler vi deg å ta imot leveransen og kontakte kundeservice.
 5. I tilfelle uforutsette hendelser, trafikkulykker eller ekstreme værforhold, kan matkassen bli levert utenfor tidsfristen. Ved uforutsette hendelser, som medfører at den bestilte varen ikke kan leveres under leveransedagen, vil vi forsøke, men kan ikke garantere for etterleveranse. Godtlevert forbeholder seg retten til i unntakstilfeller å kansellere eller innstille leveranser om nødvendig, på grunn av for eksempel et bristende kundeforhold i et spesifikt leveranseområde, force majeure-liknende hendelser (krig, politiske uroligheter, streik, lockout, blokkering eller annet avtalehinder utenfor Godtlevert rimelige kontroll). I slike unntakstilfeller blir du som kunde informert så fort som mulig.

Angrerett og reklamasjon

 1. Leveransene inneholder varer som forringes raskt, slik som mat-og drikkevarer. Det er derfor ikke anledning til å kansellere eller gjøre endringer etter tidsfristen har utløpt. I henhold til §22 i Angrerettloven er det ikke angrerett på leveranser som ikke er avbestilt innen fristen.
 2. Ved allergier eller særskilte behov er du selv ansvarlig for å kontrollere innholdet i våre matkasser og i den enkelte ingrediens i forkant av bestilling og ved tilberedning. Du har selv ansvaret for å lese innholdsfortegnelsen og kjenne de ingrediensene som er viktig for dine særskilte behov. Godtlevert er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som oppgis i varedeklarasjonen, slik som næringsinnhold, ingredienser og allergener levert av den enkelte produsent.
 3. Skulle det være noe ved Tjenesten som ikke er i henhold til forventing kan du gi oss tilbakemelding via vår nettside, e-post eller telefon. Godtlevert er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke der Godtlevert kan vise at feil og/ eller mangelen skyldtes forhold utenfor Godtlevert sin kontroll, og som Godtlevert ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er reklamasjonsrett på de enkelte råvarer, men Godtlevert vil i det enkelte tilfellet vurdere prisreduksjon på neste leveranse dersom en råvare har feil eller mangler. Klager og mangler må innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og senest i løpet av leveringsuken rettes til vår kundeservice. Tas reklamasjonen til følge av Godtlevert, vil et eventuelt prisavslag bli lagt inn som et tilgodebeløp og trekkes fra neste bestilling. For øvrig vises det til forbrukerkjøpsloven.

Betaling og kredittvurdering

Godtlevert tilbyr følgende betalingsalternativer: 1) Fakturabetaling med 14 dagers betalingsfrist, 2) Kortbetaling med VISA og MasterCard.

Fakturabetaling

Ønsker du å betale med faktura, vil denne sendes samme uke som du mottar leveransen til den e-postadressen som er oppgitt i kundeforholdet. Vi gjør oppmerksom på at det vil påløpe et fakturagebyr når du velger faktura som betalingsalternativ og at det ellers er vår betalingspartner sine vilkår som er gjeldende. For mer informasjon, vennligst se faktura og kontokreditt, standard europeisk brukerkredittinformasjon og retningslinjer for personvern.

Ved søknad om betaling via faktura, vil det bli foretatt en vanlig kredittsjekk. Kredittsjekk vil generere et gjenpartsbrev, som blir sendt til deg per post eller digital postkasse fra det kredittopplysningsselskapet vi samarbeider med. Har du hatt opphold i dine leveranser over en viss periode og du velger faktura som betalingsalternativ, vil det kunne bli foretatt ny kredittsjekk når du aktiverer dine leveranser igjen.

Kortbetaling

Velger du kredittkort som betalingsmåte kan du bli bedt om å verifisere at du er eier av kortet. Ulike banker tilbyr ulike sikkerhetsløsninger. For å lese mer om verifisering, vennligst se her. Hvis du har spørsmål eller opplever trøbbel i forbindelse med verifiseringen kan du kontakte banken din for hjelp.

Vi vil belaste ditt kredittkort samme uke som du mottar leveransen. Kunden er selv ansvarlig for at betalingsdetaljene er korrekte og oppdaterte, herunder hvis kortet er stjålet, utløpt eller lignende. Dersom vi ikke får belastet ditt kort, vil du motta faktura. Vår betalingspartner sine vilkår vil da være gjeldende.

Basert på dine aktive produktvalg, aksepterer du våre betalingsbetingelser og at prisen du blir belastet kan variere for de ulike produktsammensetningene fra kjøp til kjøp.

I de tilfeller der Godtlevert tilbyr nye kunder særskilt introduksjonspris, kan tilbudet kun benyttes én gang per husstand. Etter leveranse til introduksjonspris, løper kundeforholdet med leveranser til ordinær pris.

Gavekort

 1. Mottaker av gavekortet må registrere et kundeforhold hos Godtlevert.no for å benytte sitt gavekort, dersom mottaker ikke har dette fra tidligere. Ordinære vilkår for kundeforhold er gjeldende og aksepteres ved registrering. Gavekort kan ikke benyttes på tvers av de ulike merkevarene.
 2. Benyttes ikke hele beløpet, vil resterende beløp legges tilgode på mottakerens kundeforhold. Ønsker man å kjøpe en vare til en høyere verdi, har man mulighet til å dekke resterende beløp selv, vennligst se avsnitt om Betaling og kredittvurdering
 3. Kjøper av gavekortet er selv ansvarlig for at mottaker bor på en adresse/postnummer vi leverer til. Du kan til enhver tid se postnumre vi leverer til på vår nettside.
 4. Gavekortet er gyldig 1 år fra kjøpsdato, og det er ikke mulighet for forlengelse. Minimumsbeløp ved kjøp er kr 50. Gavekortet kan ikke innløses mot kontanter eller kreditt og kan ikke returneres eller videreselges. Godtlevert er ikke ansvarlig for tap eller skader som følge av at gavekortkoden er tapt, stjålet, anskaffet på ulovlig vis eller brukt uten tillatelse.

Forbehold

Godtlevert har anledning til å heve avtalen, innstille leveranser eller inkludere andre myndigheter, dersom du opptrer i strid med våre vilkår og betingelser, eller for øvrig i strid med den gjeldende lovgivningen.

Godtlevert forbeholder seg retten til å endre vilkår og betingelser, herunder som følge av endringer i lovgivningen når som helst og uten forvarsel. Ved vesentlige endringer av Tjenesten, slik som endringer tilknyttet våre menyer, levering og pris vil dette opplyses per elektronisk kommunikasjon minst 14 dager før endringen trer i kraft til berørte kunder. Det er til enhver tid de vilkår og betingelser som er presentert på våre nettsider som er gjeldende.

Vilkår og betingelser ble sist oppdatert 17. november 2023

Hvis du har spørsmål om Godtlevert, kan du kontakte oss her